Thẩm mỹ bác sĩ Hà Thanh
STT TÊN DỊCH VỤ DIỄN GIẢI VÀ QUI TRÌNH CHI PHÍ
1 Tạo lúm đồng tiền – Khám và tư vấn bởi ThS BS Hà Thanh.

– Xác định vị trí tạo hình lúm đồng tiền

– Thời gian phẫu thuật 1h

– Đi lại sinh hoạt bình thường sau mổ

– Không cắt chỉ sau mổ.

5tr5/1 bên
15:56
Yêu cầu tư vấn

Họ tên (*)

Điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ quan tâm (*)

Nội dung


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

0986.222.811 - 0986.222.911

TOP

WordPress Lightbox Plugin