Thẩm mỹ bác sĩ Hà Thanh
STT TÊN DỊCH VỤ DIỄN GIẢI VÀ QUY TRÌNH CHI PHÍ
1 Thẩm mỹ mặt V line – Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.

– Thiết kế 3D hàm và cằm V line

– Thời gian phẫu thuật sau 3h.

– Sau mổ sinh  hoạt nhe nhàng

– Cắt chỉ sau một tuần

60tr5
2 Thẩm mỹ gọt góc hàm bạnh – Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.

– Thiết  kế 3D hàm dưới

– Thời gian phẫu thuật sau 2h.

– Sau mổ sinh  hoạt nhe nhàng

– Cắt chỉ sau một tuần

60tr5
3 Thẩm mỹ độn cằm – Khám và tư vấn bởi Ths Bs Hà Thanh.

– Thiết kế 3D cằm  trước-sau

– Thời gian phẫu thuật sau 2h.

– Sau mổ sinh  hoạt nhe nhàng

– Cắt chỉ sau một tuần

15tr5 – 20tr5
15:16
Yêu cầu tư vấn

Họ tên (*)

Điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ quan tâm (*)

Nội dung


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

0986.222.811 - 0986.222.911

TOP

WordPress Lightbox Plugin